Kuch is Ki Khabar bhi hai Tujh ko.
Wo Soz-e-Jahanum kya hoga..?

Jis aag ka Indhan insan Ho.
Us aag ka Aalam kya hoga.!
Ye ghonghro ,Galey ka Boley ga.
Or sans ka Dora totey ga.
Jab roh Khinchi rag rag se.
Us waqt ka Alam kia hoga.?

Ye jism Gawahi khud dega.
Har hissa badan ka Boley ga.
Khamosh zuban hojaye gi.
Us waqt ka Alam kia hoga.?

Ek bar khata gar Hojaye.
So bar adad se Tobah kar.
Ek ashk yahan ka Behter ha.
Wahan roney ka Alam kia hoga.